Besplatna dostava za porudžbine veće od 3000 RSD

close
cart
0
menu

Opšta politika zaštite privatnosti i ličnih podataka

Ovaj dokument opisuje postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koje se ovi podaci prikupljaju, način na koji se koriste, sa kim se dele, na koji način su zaštićeni i navodi koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka. Ova politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ovaj dokument sarži opšta pravila i objašenjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi I love smile (u daljem tekstu “Sajt”) ili njima upravlja treća strana u ime Sajta, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na primeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima. Ova politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Sajt ili sistem. Na kraju dokumenta možete pronaći definicije pojmova koji se nalaze navedeni u sklopu ovog dokumenta.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka?

Glavno odgovorno lice za obradu Vaših ličnih podataka je I love smile.

Osnovna načela

Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja Sajt poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

Koji Vaši podaci se prikupljaju?

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, na raspolaganju su nam za obradu Vaši podaci ukoliko:

U koje svrhe se obrađuju Vaši podaci?

Vaši podaci se obrađuju isključivo u potvrđene i legitimne svrhe i neće biti obrađivani ni na koji način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Pristup ličnim podacima

Svi korisnici Sajta čiji se podaci obrađuju u legitimne svrhe imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima i ukoliko uvidite da vaši podaci nisu tačni ili su nepotpuni, možete da zahtevate ispravku ili brisanje vaših podataka.

Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Vaši lični podaci se čuvaju u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Vaši lični podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za postizanje legitimne svrhe u koju se obrađuju, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora.

Lični podaci koji se obrađuju na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja se čuvaju trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Zaštita Vaših ličnih podataka

Sajt sprovodi sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od neovlašćene ili ilegalne upotrebe, slučajnog gubitka ili uništavanja. Osiguranje zaštite vaših podataka znači brigu o: poverljivosti (zaštiti od nedopuštenog otkrivanja Vaših podataka neovlaštenim trećim stranama), celovitosti (zaštiti od promena Vaših podataka od strane neovlaštenih trećih strana), i dostupnosti (zaštiti od neovlaštenog pristupa trećih strana).

Pravne informacije

Odredbe pravila navedenih u ovom dokumentu dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Sajt zadržava pravo da promeni pravila navedena u ovom dokumentu u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

Sva prava zadržana I love smile 2024